اجرای گرین وال در منزل مسکونی واقع در منطقه ناژوان