گرین وال تراس آپارتمان مسکونی واقع در خیابان توحید