09
ژوئن

دیوار سبز و اتاق نشیمن

دیوار سبز در منزل و اتاق نشیمن ، یک ایده‌ی عالی برای استفاده از مزایای نگهداری گیاهان در خانه است.  این پوشش دیوار می‌تواند هم به صورت یک تکه و با استفاده از تاسیسات دیوار سبز صورت بگیرد و یا تنها قرار دادن چند گلدان دیواری در کنار هم باشد. در هر صورت گیاهان بهترین پوشش دیوار محسوب می‌شوند و علاوه بر زیبایی، از اتلاف انرژی های گرمایی و سرمایی نیز جلوگیری می‌کنند و مانع ورود آلودگی صوتی به داخل می‌شوند. شما نیز می‌توانید به دور از ابعاد خانه و داشتن هزینه‌ی کم این فضای سبز عمودی را در اتاق نشیمن خود درست کنید و از آن لذت ببرید.

دیوار سبز لوتوس آرامش را در خانه هایتان به شما هدیه می دهد.دیوار سبز دراتاق نشیمن، اتاق مطالعه، اتاق خواب، تصفیه کننده هواست و این نفسی تازه تر را به شما می بخشد

در زمان حاضر، واژه سبز به عنوان یک موضوع جالب، در کانون توجه معماران و شهرسازان معاصر قرار گرفته‌است. اما ساختمان سبز چیست؟ در آمریکا، اداره محیط زیست ساختمان سبز را این‌گونه تعریف می‌کند:فرایندی در جهت افزایش کیفیت ساختمان که در آن، ساختمان‌ها و مکان قرارگیری آن‌ها از آب، انرژی و مصالح استفاده می‌کنند و تأثیرات منفی ساختمان را روی سلامت انسان و محیط، از طریق مکان یابی بهتر، طراحی، ساخت، اجرا و نگهداری چرخه زندگی کامل یک ساختمان کاهش می‌دهند؛ بنابراین ساختمان سبز نه تنها به محیط زیست آسیب نمی‌رساند، بلکه به گونه مثبتی در اکوسیستم مشارکت می‌نماید و حتی ممکن است به درمان اثرات ناشی از منظرهای آسیب‌رسان کمک نماید.